Condicións de uso

150 150 CORALIA

Condicións de uso

Este Sitio web contén textos elaborados con fins meramente informativos ou divulgativos, que poden non reflectir o estado actual da lexislación ou a xurisprudencia, e que se refiren a situacións xerais, polo que o seu contido non debe ser aplicado necesariamente polo usuario a casos concretos.

Nesta web detállanse os servizos ofrecidos por Miranda Priestly, S.L. O seu uso implica a aceptación das seguintes condicións, declinando realizar calquera reclamación sobre as mesmas:

a) O uso desta web está dirixido a persoas maiores de idade.

b) Miranda Priestly, S.L. poderá modificar o contido da web, os seus servizos, tarifas, garantías, etc., en calquera momento e sen previo aviso.

c) Miranda Priestly, S.L. pode poñer a disposición do usuario enlaces ou outros elementos que permitan o acceso cara a outros sitios web pertencentes a terceiros. Non comercializamos os produtos e servizos das devanditas páxinas enlazadas, nin asumimos ningún tipo de responsabilidade sobre as mesmas, nin sobre a información contida nelas, nin a súa veracidade ou licitude, nin de calquera efecto que puidese derivarse. En todo caso, Miranda Priestly, S.L. manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

d) Os prezos indicados na web, de habelos, serán válidos salvo erro tipográfico, e susceptibles de cambios sen previo aviso.

e) Non é necesario rexistrarse na web, nin facilitar ningún tipo de dato persoal, para navegar pola mesma.

f) Miranda Priestly, S.L. non pode garantir o funcionamento ininterrompido ou totalmente libre de erros desta web. Por tanto, non nos facemos responsables de ningún dano causado polo uso deste sitio.

g) Miranda Priestly, S.L. ofrece os seus servizos e produtos de maneira indefinida, podendo, con todo, suspender a prestación dos mesmos, unilateralmente e sen previo aviso.

h) Miranda Priestly, S.L. non se fará responsable dos danos e prexuízos, propios ou a terceiros, producidos por un mal uso desta web por parte do cliente.

i) O usuario comprométese a non utilizar esta web nin os servizos ofrecidos nela para a realización de actividades contrarias á lei, á orde pública ou a estas condicións.

l) Miranda Priestly, S.L. non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiros xerados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático.

m) Miranda Priestly, S.L. non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Con todo e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, Miranda Priestly, S.L. ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

n) Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, Miranda Priestly, S.L. non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

ñ) As opinións vertidas nos mesmos non reflicten necesariamente os puntos de vista de Miranda Priestly, S.L. O contido dos artigos publicados neste Sitio web non pode ser considerado, en ningún caso, substitutivo de asesoramento legal. O usuario non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio web sen recorrer previamente ao correspondente asesoramento profesional.

En definitiva, o usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos e ligazóns incluídos esta web.

Política de privacidade

Se consente a utilización de cookies, continúa navegando ou fai clic nalgún link entenderase que consinte a nosa política de cookies e, por tanto, a instalación das mesmas no seu equipo ou dispositivo.

Se vostede quere, pode cambiar a configuración de cookies en calquera momento, configurando o seu navegador para aceptar, ou non, as cookies que recibe ou para que o navegador o avise cando un servidor queira gardar unha cookie.

Esta web utiliza cookies.
error: Contido protexido