•  981 806 528 & 670 594 685 info@coralia.gal

interiorismo galego

Compostela futura na miña memoria

150 150 CORALIA

Compostela futura na miña memoria

Por XEMA VARELA

Nanube

A maioría de nós, cando visitamos outras cidades, reservamos algún tempo para pasear polas rúas comerciais. Atráenos sentir o seu ritmo e perdernos no ir e vir de xente, no seu exceso de luz. Catívannos os escaparates coidados e os locais ben arranxados, e a miúdo albergamos a esperanza de atopar algún tesouro que nos faga sentir especiais. En ocasións, eses tesouros son obxectos, pero moitas veces son achados: a descuberta dun espazo que namora. Pode ser un local que cativa, o descubrimento dun formato orixinal ou simplemente un pequeno detalle que nos esperta un sorriso. Unha desas experiencias que estás desexando contar ao volver: sabedes que en tal cidade hai unha tenda na que todo é azul? O interese co que se recibe a nosa revelación é un bo indicador de canto desexamos todos vivir e compartir momentos memorábeis.

A maioría de nós, cando visitamos outras cidades, reservamos algún tempo para pasear polas rúas comerciais. Atráenos sentir o seu ritmo e perdernos no ir e vir de xente, no seu exceso de luz. Catívannos os escaparates coidados e os locais ben arranxados, e a miúdo albergamos a esperanza de atopar algún tesouro que nos faga sentir especiais.

Ao igual que pode acontecer nos mellores matrimonios, ás veces pensamos que na nosa cidade a fascinación polos seus comercios xa non existe. Pero a realidade demostra o contrario. Agrádanos atopar tesouros coñecidos e seguimos recibindo con entusiasmo as novas propostas comerciais.

Ata agora a expansión do comercio tense apoiado en directrices estéticas que lles permitían ás empresas reducir os custos sen ter que adaptar os seus espazos a cada xeografía. Era un efecto uniformizador que arrastrou o pequeno comercio a seguir unha serie de liñas mestras consideradas referentes do bo gusto. Fronte a esta homoxeneización crecente, a día de hoxe, a autenticidade eríxese como valor en alza, primando o local fronte ao global e a pequena escala fronte á produción masiva.

Ao igual que pode acontecer nos mellores matrimonios, ás veces pensamos que na nosa cidade a fascinación polos seus comercios xa non existe. Pero a realidade demostra o contrario. Agrádanos atopar tesouros coñecidos e seguimos recibindo con entusiasmo as novas propostas comerciais. De feito, cando os comercios están pechados sentimos que falla vida nas nosas rúas porque hai locais que espertan o noso orgullo ata o punto de sentir que Compostela sen eles non nos parecería a mesma.

Hai comercios que están indisolubelmente unidos á cidade e que nos axudan a entendela e a querela. E é precisamente porque os locais comerciais definen a identidade dunha cidade, tanto cando menos como os edificios nos que se asentan, polo que constitúen un capítulo importante da súa arquitectura e planificación urbana. Por iso, unha evolución urbana en positivo vai requirir que o comercio sexa capaz de adaptarse ás transformacións sociais en marcha, sabendo que as penalizacións por chegar tarde serán cada vez maiores.

Desde o meu punto de vista, para poder entender o momento actual é preciso reparar en tres grandes cambios que xa comezan a albiscarse, cambios que están vinculados entre si pola cada vez maior necesidade de recuperar e de crear Memoria.

Ata agora a expansión do comercio tense apoiado en directrices estéticas que lles permitían ás empresas reducir os custos sen ter que adaptar os seus espazos a cada xeografía. Era un efecto uniformizador que arrastrou o pequeno comercio a seguir unha serie de liñas mestras consideradas referentes do bo gusto. Fronte a esta homoxeneización crecente, a día de hoxe, a autenticidade eríxese como valor en alza, primando o local fronte ao global e a pequena escala fronte á produción masiva.

Neste novo tempo, o deseño dun local comercial implicará unha personalización integral xunto á incorporación de elementos propios e específicos de cada cidade, e reservaralle á arte un papel moi relevante. Diante desta situación, á iniciativa privada correspóndelle asumir o cambio de mentalidade e aos axentes públicos, axudar a definir e divulgar, con actitudes abertas e flexíbeis, os trazos distintivos da personalidade comercial da cidade. 

Nas rúas debería comezar a apreciarse certa harmonía de conxunto e tamén esa graza que desprenden as cousas feitas con esmero. Así calquera persoa podería enumerar os trazos máis distintivos da paisaxe comercial da cidade.

Xunto ao anterior, hai que ter en conta o auxe dos modelos de negocio low cost. A crise económica axudou a impulsalos e os casos de éxito favoreceron que moitos emprendedores decidiran adoptar este padrón. Os problemas xorden cando as empresas se apropian da filosofía do baixo custo desde perspectivas erróneas, entendendo que o único segredo é vender barato e escatimar en todo (locais mal acondicionados, servizo deficiente, produto pobre, etc.); ou incluso, cando empresas que non pretenden ofrecer produtos ou servizos a baixo custo, optan, por exemplo, por non investir no acondicionamento do local «porque se o de baixo custo non gastou e lle vai ben…». Co aumento exponencial do nivel de esixencia da xente, tenderase a rexeitar estes formatos e é previsíbel que só sobreviva o modelo low cost de calidade. Así, a partir de agora, cando se queira abrir ou remodelar un local comercial, haberá que pensar en ser fieis á cidade na que se atopa e, aínda que nos sorprenda, será moi importante pensar en facer Historia.

Efectivamente, se imos abrir unha zapataría ou unha cafetaría ou calquera outro tipo de negocio, haberá que pensar no que lle imos achegar á cidade e de que forma contribuiremos a facer Historia. Como antes, cando había poucos comercios e cada un deles tiña esa vontade de perdurar e ser a farmacia, a libraría ou a sombreiraría de Compostela. Incluso, se o que se pretende promover é algo efémero, o logro será permanecer durante longo tempo na memoria.

Por último, cos cambios na composición social das cidades, con roles máis activos e máis plurais das mulleres, e coa maior diversidade étnica, imos asistir a un enriquecemento dos ideais estéticos predominantes que non tardará en facerse visíbel nos comercios. Seguirán vixentes os valores vinculados á forza e ao raciocinio, pero prevalecerán a sensualidade, a delicadeza ou a imperfección. 

Estéticas cunha presenza impoñente deberán complementarse con outras características que as volvan accesíbeis e incluso vulnerábeis. 

Presenciaremos, polo tanto, toda unha serie de cambios dos que xa empezamos a ter indicios, sendo as cidades que antes os adoiten as que mellor encararán o futuro. 

En esencia, vemos que as persoas van á procura de experiencias memorábeis, e que ademais, a un nivel máis profundo, demandan que se esperte e se consolide unha memoria colectiva da que se sentir orgullosas. Na súa voz, todo isto resumiríase nunha soa frase: Compostela, querémoste sempre viva e na nosa memoria.

Contido extraído do número 6.

Aquí tes máis contidos relevantes:

«A miña patria é a miña infancia»

Por JOSÉ ANTONIO LIÑARES

A miña música compostelá

Por CARME HERMIDA GULÍAS

Niké

Por ANXO RABUÑAL

Nanube

150 150 CORALIA

É TENDENCIA

Nanube

A elegancia do equilibrio

Casamente unha década despois da súa fundación, a identidade atlántica de Nanube está a mudar a fisionomía de Compostela con espazos singulares, impregnados da elegancia do equilibrio.

O éxito dos seus proxectos apóiase na rigorosidade do seu traballo de deseño do espazo, de xestión e dirección de obra, e de deseño do equipamento. Baixo a dirección e supervisión da arquitecta e enxeñeira Xema Varela, o equipo de profesionais de Nanube busca sempre a excelencia, por iso o éxito acompaña todos os proxectos que pasan polas súas mans.

«Cada proxecto é novo, cada encarga é única, por iso non temos solucións tipo. Nin estamos suxeitos á unha idea estrita nin teimamos nunha liña creativa predeterminada».

«Hai xente que entende o deseño como unha actividade totalmente desvinculada do mundo da arte, pero nós pensamos ao contrario, entendendo que non só deben confluír, senón que deben ir da man en todo momento».

««Estamos moito no sitio, probamos todo, facemos maquetas e prototipos, pensamos moito en conxunto. É un xeito de traballar que nos parece moi práctico, estando a pé de obra».

  • Ramón Cabanillas, 6, 3ºb
    881 97 71 34 / 638 45 53 80
    www.nanube.com

  • De luns a venres.
    Con cita previa.

A liberdade e independencia creativa que caracteriza a Nanube fai do quilómetro cero o punto de partida de todas as súas obras. Como resume Xema: «Cada proxecto é novo, cada encarga é única, por iso non temos solucións tipo. Nin estamos suxeitos á unha idea estrita nin teimamos nunha liña creativa predeterminada».

O estudio achégase a cada novo cliente como se o fixera a un novo mundo por descubrir. Escoitar as súas necesidades, conversar e coñecer a súa idiosincrasia, e desentrañar os seus obxectivos e particularidades, son a base sobre a que se estruturará o seu proxecto de interiorismo, unha identidade única que deberá remarcarse en todas as fases do proceso.

Fiel a súa natureza creativa, Nanube practica a experimentación en cada unha das etapas dos seus proxectos. Por iso, un aspecto importante do seu xeito de traballar é probar ideas e solucións de maneira práctica. Un estilo que implica comprobar in situ que algo funciona, que se adecúa e que cumpre as funcións para o que foi concibido. Como aclara Varela: «Estamos moito no sitio, probamos todo, facemos maquetas e prototipos, pensamos moito en conxunto. É un xeito de traballar que nos parece moi práctico, estando a pé de obra».

No deseño de interiores, a profesionalidade do equipo é un factor que anticipa cal será o resultado. Cuestións como a optimización do tempo -en relación á tramitación da documentación para a execución da obra-, a correcta estruturación do orzamento -que elimine as desviacións e os imprevistos- e o deseño equilibrado -que faga dun espazo o lugar onde todo o mundo desexe estar- son claves no éxito de Nanube. «O que máis nos pide a xente -explica a directora do estudio- é que nos ocupemos de todo, porque quen está pensando en montar un negocio xa ten bastantes outras cousas das que ocuparse. O que contratan é seguridade. Queren ter a seguridade de que o interiorismo vai ter coherencia co resto, que lle poden confiar esa tarefa a alguén e que, ao facelo, van estar tranquilos».

«Hai xente que entende o deseño como unha actividade totalmente desvinculada do mundo da arte, pero nós pensamos ao contrario, entendendo que non só deben confluír, senón que deben ir da man en todo momento». Grazas á coherencia das súas solucións e á calidade dos seus acabados, empresas como Cyra-Hugo Boss, Abastos 2.0, Padel Compostela ou Emprendia confíanlle a Nanube o seu interiorismo.

En todas as intervencións de Nanube está presente a sutileza. Tamén a personalidade do cliente, cuxa esencia debe inspirar o traballo que se vai realizar. Para facelo realidade, Xema e o seu equipo afástanse de formulacións baseadas no impacto rápido ou en efectos invasores, proxectando espazos equilibrados nos que as propiedades sensoriais figuren en primeiro termo. «A madeira é sen dúbida o material máis atemporal que podemos escoller á hora de lle garantir unha gran durabilidade a un espazo e ao noso interiorismo, pero cada caso esixe solucións materiais únicas». De feito, Nanube crea obxectos, adornos e mobiliario que poder tocar, portadores de harmonía atlántica e da elegancia chea de matices da arte galega. Deseños creados coas mans para ser descubertos coas mans. «Crear cousas a man, crear obxectos artesáns é outro dos nosos aspectos máis característicos. Gústanos achegarlles aos detalles finais un toque especial, que os poña en relación coa nosa artesanía». Cada unha das súas pezas de mobiliario distínguese por procurar a simplicidade, sen que iso supoña renunciar á exploración doutras liñas de traballo máis barrocas. Pero en todos os casos, é o espazo o que determina o mobiliario, un conxunto de pezas que debe axudar a equilibrar os distintos factores que interveñen na xeración da atmosfera da área intervida. Por iso, para obter un éxito seguro, proxéctase en maquetas ata o máis mínimo detalle, incluíndo as cadeiras, as mesas e o resto do mobiliario, co obxectivo de atopar o complemento axeitado a cada espazo e poder pechar así o círculo perfecto dos proxectos firmados por Nanube.

«A nós preocúpanos ademais que as cousas sexan de usar e tirar, por iso defendemos que bo deseño é aquel que resiste ao paso do tempo. Os bos deseños de interiores son os que melloran co tempo, os que collen pátina!».

Contido extraído do número 5.

«Polo noso estudio transitan multitude de nubes -cóntanos Xema cun sorriso nos labios-; nubes grises, brancas, azuis ou amarelas; nubes que se cruzan e que ás veces se separan; nubes que se coñecen ou descoñecen; nubes que ás veces están ledas e outras non tanto!». Nanube é un rodopío de creatividade que acaba por converterse nunha nube florida, a que xorde cando se entra no período das conclusións, a que aparece cando as ideas se materializan e o proxecto acada o seu apoxeo.

Nanube reivindica para Compostela un lugar preeminente dentro do mundo do interiorismo, que faga da capital galega un dos centros neurálxicos da creatividade. Iso permitiría exportar máis deseño «feito en Galicia» e poñerlle freo á absorción de deseños propios de Dinamarca, Francia ou Italia. «A nós -reflexiona Xema-, preocúpanos ademais que as cousas sexan de usar e tirar, por iso defendemos que bo deseño é aquel que resiste ao paso do tempo. Os bos deseños de interiores son os que melloran co tempo, os que collen pátina!». De feito, para a personalización dos establecementos comerciais, o estudio acostuma tomar como base elementos de creadores locais que se converten no seu trazo distintivo, mentres que no fogar, o interiorismo de Nanube busca espazos flexíbeis libres de divisións. Unha idea que tamén está a revolucionar o concepto dos espazos de traballo, áreas nas que deberemos movernos máis libremente, para propiciar unha mellor comunicación entre os compañeiros e aumentar, de paso, a rendibilidade.

Convertendo as súas propostas en tendencia, a compostelá Nanube é xa unha referencia imprescindíbel do novo interiorismo atlántico, que vén de ser recoñecida co Premio Manuel Beiras á empresa cun uso continuado do galego por levar a lingua a un ámbito no que aínda ten escasa presenza e por facelo dun xeito coherente. «Para nós foi unha mostra de cariño -explica Xema. O galardón fíxonos sentir que estabamos integrados na cidade, que a túa cidade sabe que existes e que sabe que podes ter algo que achegarlle».

Queres ollar outros contidos relevantes?
Política de privacidade

Se consente a utilización de cookies, continúa navegando ou fai clic nalgún link entenderase que consinte a nosa política de cookies e, por tanto, a instalación das mesmas no seu equipo ou dispositivo.

Se vostede quere, pode cambiar a configuración de cookies en calquera momento, configurando o seu navegador para aceptar, ou non, as cookies que recibe ou para que o navegador o avise cando un servidor queira gardar unha cookie.

Esta web utiliza cookies.
error: Contido protexido